Tips
Om efficiŽnt te werken met de beeldbank kan je gebruik maken van de het toetsenbord om te navigeren.
  • Pijltjes toetsen voor volgende en vorige
  • + toets voor het tonen van een vergroting
  • - toets voor het sluiten van een vergroting of het terug keren naar de overzichtsweergave.
Auteursrecht

Auteursrecht en/of Copyright
Het merendeel van het beeldmateriaal van deze beeldbank geniet auteursrechtelijke bescherming. De (auteurs)rechten op dit deel van het beeldmateriaal liggen bij de Historische Vereniging De Proosdijlanden en omgeving hierna te noemen ĎHVPí. De HVP heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbenden op de rest van het beeldmateriaal te achterhalen. Bij het beeldmateriaal, dat onder de (auteurs)rechten van een derde bleek te vallen, staat dat, voor zover dat bekend is, vermeld.
Als u meent dat ten onrechte zonder toestemming van de (auteurs)gerechtigde beeldmateriaal is opgenomen, dan verzoekt het bestuur van de HVP u vriendelijk contact op te nemen met de beheerder van de beeldbank door een email te sturen naar: info@proosdijlanden.nl.
U mag beeldmateriaal dat onder het auteursrecht van de HVP valt printen en downloaden in lage resolutie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.
U mag het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van de HVP verder openbaar maken of verveelvoudigen. Deze toestemming kunt u bij de beheerder van de beeldbank aanvragen via info@proosdijlanden.nl onder opgave van het doel waarvoor u het materiaal verder openbaar wilt maken of verveelvoudigen. Verkregen toestemming impliceert bij gebruik van het materiaal het vermelden van de bron: Historische Vereniging De Proosdijlanden.
Er is ook beeldmateriaal opgenomen dat onder de (auteurs)rechten van derden valt. Voor namen en adressen van deze derden kunt u contact opnemen met de beheerder van de beeldbank.
Voorts wijst de HVP erop dat het zonder schriftelijke toestemming van de beheerder van de beeldbank (namens de HVP) niet is toegestaan om het volgende te doen:
1. Het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de beeldbank.
2. Het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiŽle delen van de inhoud van de beeldbank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de beeldbank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de HVP.

Laatst toegevoegd
CLvdB-15.mp3
 
CLvdB-14.mp3
 
CLvdB-13.mp3
 
CLvdB-12.mp3
 
CLvdB-11.mp3